Spoločnosť GeoLINE, s.r.o. vznikla v roku 1996 zo zameraním na geodéziu a kartografiu. Odvtedy poskytujeme ďalej uvedádzané služžby. Zaoberáme sa predovššetkým tvorbou geografických informačných systémov pre Slovenské telekomunikácie, Západoslovenské elektrárne, Západoslovenské vodárne a kanalizácie, ako aj pre Slovenský plynárenský priemysel. Tvorbou geodetickej časti predprojektovej prípravy a zamerania skutočného prevedenia stavieb pre uvedené spoločnosti. Polohopisných a výškopisných zameraní pre projekty hospodárskych alebo obytných stavieb, polohovým a výškovým vytyčovaním osadenia nových stavieb a v neposlednom rade zhotovovaním geometrických plánov ako podkladu pre právne úkony spojené s nehnuteľnosťami.

GeoLINE s.r.o.

Bratislavská 9

949 01 Nitra

Tel./Fax: +421 37 / 651 00 30

Mobil: +421 905 352 258

+421 905 278 634

E-mail: geoline@geoline.sk