Realizujeme následné služby:

 • geometrické plány
 • vytyčovanie hraníc pozemkov
 • digitálne spracovanie máp
 • vytýčenie stavieb podľa projektovej dokumentácie
 • predprojektové polohopisné a výškopisné zameranie
 • porealizačné zameranie inžinierskych sietí
 • digitálne spracovanie dát pre tvorbu GIS v programoch:
  Microstation, Autocad
 • ostatné geodetické a kartografické práce
 • poradenskú službu

Cenník geodetických a kartografických prác

 

Cenník fo formáte PDF

 

GeoLINE s.r.o.

Bratislavská 9

949 01 Nitra

Tel./Fax: +421 37 / 651 00 30

Mobil: +421 905 352 258

+421 905 278 634

E-mail: geoline@geoline.sk